Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

▪Συντελεστής διεύθυνσης

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε μία επιφάνεια επί ενός συστήματος συντεταγμένων. Μία ευθεία της μορφής $y = mx$ χωρίζει το σχήμα σε δύο ισοδύναμες επιφάνειες.
Να βρεθεί ο αριθμός $m$.
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου