Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

▪ Ακτινο-λόγος

Σημείο βρίσκεται επί της διαμέτρου ενός ημικυκλίου, διαιρώντας τη σε λόγο .
Ακτινο-λόγος.png
Φέρω το κάθετο τμήμα και "εγγράφω" κύκλους , στα δύο χωρία που δημιουργούνται.
1) Πως μπορούμε κατασκευαστικά να σχεδιάσουμε τους δύο κύκλους;
2) Βρείτε το λόγο των δύο ακτίνων.
Πηγή: KARKAR
Η Λύση της άσκησης: Νίκος Φραγκάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου