Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

▪ AIME II 2003: Πρόβλημα 7

Να βρεθεί το εμβαδόν ενός ρόμβου ABCD, αν οι ακτίνες των περιγεγραμμένων κύκλων των τριγώνων ABD και ABC είναι 12,5 cm και 25 cm αντίστοιχα. 
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου