Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

▪ Γεωμετρία - Άσκηση 256

Να βρεθεί η γωνία x.
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

2 σχόλια: