Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

▪ Κύκλος - Παραβολή - Έλλειψη - Υπερβολή

Εξίσωση κύκλου pdf
Εξίσωση εφαπτομένης κύκλου σε σημείο του pdf
Θέσεις ευθείας και κύκλου pdf
Εφαπτομένες κύκλου από σημείο εκτός αυτού pdf
Θέσεις δύο κύκλων pdf
Δύναμη και θέση σημείου ως προς κύκλο pdf
Ορθογώνιοι κύκλοι pdf
Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου pdf
Γενικές ασκήσεις pdf
Εξίσωση παραβολής pdf
Θέση σημείου ως προς παραβολή pdf
Παραμετρικές εξισώσεις παραβολής pdf
Θέση ευθείας ως προς παραβολή pdf
Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης παραβολής Α pdf
Εξίσωση εφαπτομένης και κάθετης παραβολής Β pdf
Εξίσωση έλλειψης pdf
Θέση σημείου ως προς έλλειψη pdf
Παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης pdf
Εφαπτομένη και κάθετη σε σημείο της έλλειψης Α pdf
Εφαπτομένη και κάθετη σε σημείο της έλλειψης Β pdf
Ισοσκελής Υπερβολή pdf
Γενικές ασκήσεις Α pdf
Γενικές ασκήσεις Β pdf
Γενικές ασκήσεις Γ pdf
Πηγή: math-cy 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου