Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

▪ Σημειώσεις στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου

Πολύ χρήσιμες σημειώσεις στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου. Περιλαμβάνουν: 
i) Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας
ii) Σχόλια - μεθόδους
iii) Ασκήσεις
1.1 Συναρτήσεις
1.2 Η έννοια της παραγώγου
1.3 Παράγωγος συνάρτησης
1.4 Εφαρμογές των παραγώγων
2.1 Βασικές έννοιες
2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς
3.1 Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα
3.2 Έννοια της πιθανότητας
Εργασία των μαθηματικών: Δημήτρη Γιδιάρη - Παντελή Κουβαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου