Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

▪ Θεώρημα Μέσης Τιμής

Αν για την συνάρτηση f ισχύουν :
i) είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα [a,b]
ii) είναι παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a,b)
τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον c που ανήκει στο διάστημα (a,b) τέτοιο ώστε:
 f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \, . 
Η κυβέρνηση του Πεκίνου, γιορτάζει το Θεώρημα Μέσης Τιμής.
File:Beijing-Mean-Value-Theorem-3733.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου