Τρίτη 19 Απριλίου 2022

$100a + b$


Δίνεται τρίγωνο $ABC$, με 
$AB = AC = 22$ και $BC = 11$. 
Έστω σημείο $D$ στο εσωτερικό του τριγώνου τέτοιο ώστε 
$AD = 19$ και $∠ABD + ∠ACD = 90◦$. 
Αν η τιμή του αθροίσματος $BD^2 + CD^2$ μπορεί να γραφεί στην μορφή $\dfrac{a}{b}$, όπου $a$ και $b$ είναι αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους, τότε να υπολογιστεί το άθροισμα $100a + b$.
HMMT February 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου