Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

▪ Γεωμετρία - Άσκηση 55

Στο παρακάτω σχήμα, είναι ΑΖ : ΒΖ = ΓΗ : ΕΗ. Να αποδειχθεί ότι: (ΓΖΕ) = (ΑΗΕ) + (ΒΓΗ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου